Gebruik
Geslacht
Schoenmaat
US UK EUR CM
Andere maat
Fabrikant
COLOR OF SHOES
KLEDINGKLEUR
Stof
Type
PRIJS VANAF:
FILTERS WISSEN
FILTER RESULTATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP KICKSMANIAC.COM

 

I. Definities

De hierin gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis:

1. Klant – de natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, wiens bijzondere bepalingen rechtsbevoegdheid geven, die een Bestelling plaats in de Webshop;

2. Pools Burgerlijk Wetboek – wet van 23 april 1964 (Staatsblad Nr. 16, pos. 93, inclusief latere wijzigingen);

3. Algemene Voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden voor de elektronische dienstverlening via de Webshop Kicksmaniac.com;

4. Webshop – online dienst die beschikbaar is op het adres www.kicksmaniac.com, via welke de Klant met name bestellingen kan plaatsen;

5. Goederen – de producten die in de Webshop worden gepresenteerd;

6. Overeenkomst tot verkoop – Overeenkomst tot verkoop van Goederen in de zin van het Pools Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen Kicksmaniac.com en de Klant via de Webshop;

7. Wet Consumentenrechten – Wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten (Staatsblad van 2014, pos. 827);

8. Wet elektronische dienstverlening – Wet van 18 juli 2002 inzake elektronische dienstverlening (Staatsblad Nr. 144, pos. 1204, inclusief latere wijzigingen);

9. Bestelling – een intentieverklaring van de Klant die direct leidt tot het aangaan van een Overeenkomst tot verkoop, met vermelding van met name de soort en aantal Goederen.

 

II. Algemene bepalingen

1. In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden de regels uiteengezet voor het gebruik van de Webshop op het adres www.kicksmaniac.com.

2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn algemene voorwaarden in de zin van art. 8 van de Wet inzake elektronische dienstverlening.

3. De Webshop Kicksmaniac.com is te vinden op het adres www.kicksmaniac.com en wordt beheerd door MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. met vestiging op het volgende adres: Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź (Polen), fiscaal identificatienummer NIP: 7282849967, statistieknummer REGON: 388018500. Het bedrijf staat ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG) dat wordt beheerd door de Minister die verantwoordelijk is voor economische zaken.

 E-mailadres: [email protected], telefoonnummer: +48 696127192.

4. De onderhavige Algemene Voorwaarden bepalen in het bijzonder:

- de regels voor registratie en het gebruik van een account in de Webshop;

- de voorwaarden en regels voor het online plaatsen van Bestellingen in de Webshop;

- de regels voor het aangaan van Overeenkomsten tot verkoop gebruik makend van de diensten van de Webshop.

5. Het gebruik van de Webshop is mogelijk op voorwaarde dat het informatie- en communicatiesysteem waar de Klant gebruik van maakt aan de volgende minimale technische vereisten voldoet: Internet Explorer versie 8.0 of hoger, of Mozilla Firefox versie 13.0 of hoger met ingeschakelde JavaScript applets en cookies, of Opera versie 10 of hoger, of Chrome versie 10 of hoger, acceptatie van de installatie van onderdelen van Adobe Flash Player (indien de Webshop zal vragen om de installatie ervan) en een minimale schermresolutie van 1024x768 pixels.

6. Om gebruik te kunnen maken van de Webshop moet de Klant zelf toegang hebben tot een computer of eindapparatuur, met toegang tot het internet.

7. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behoudt MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. zich het recht voor om de dienstverlening via de Webshop te beperken tot personen die 18 jaar of ouder zijn. In een dergelijk geval zullen potentiële Klanten in kennis worden gesteld van het bovenstaande.

8. Klanten hebben te allen tijde toegang tot deze Algemene Voorwaarden via de link die te vinden is op de startpagina van de website www.kicksmaniac.com en kunnen de Algemene Voorwaarden downloaden en afdrukken.

 

III. Regels voor het gebruik van de Webshop

1. Registratie in de Webshop is niet verplicht. Klanten kunnen een bestelling plaatsen zonder het aanmaken van een account in de Webshop, na kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Registratie geschiedt door het invullen en accepteren van een registratieformulier dat op één van de pagina's van de Webshop beschikbaar is.

Een voorwaarde voor registratie is het akkoord gaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en het verstrekken van de persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd.

MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. kan de Klant het recht ontzeggen om gebruik te maken van de Webshop en kan tevens toegang tot een deel of de hele Webshop beperken, met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Algemene Voorwaarden schendt, en met name wanneer de Klant:

- tijdens registratie in de Webshop onjuiste, onnauwkeurige of verouderde gegevens heeft opgegeven, wat misleidend of in strijd met de rechten van derden is;

- via de Webshop de persoonlijke rechten van derden heeft geschonden, en in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere Klanten van de Webshop;

- ander gedrag heeft getoond dat door MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. wordt beschouwd als gedrag in strijd met de toepasselijke wetgeving of de algemene principes voor acceptabel gebruik van het Internet, of gedrag dat schadelijk is voor de goede naam van MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

2. Ter beveiliging van de elektronische overdracht van berichten en gegevens in verband met de verleende diensten op de Website, zal de Webshop technische en organisatorische maatregelen treffen die zijn afgestemd op de mate van de beveiligingsrisico's van de verleende diensten, en in het bijzonder maatregelen om ongeoorloofde verwerving of wijziging van persoonsgegevens die via het Internet worden verstrekt te voorkomen.

3. De Klant is in het bijzonder verplicht om:

- de Webshop te gebruiken in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften op het grondgebied van de Republiek Polen, de Algemene Voorwaarden, alsook met de algemene principes voor acceptabel gebruik van het Internet;

- de Website niet te gebruiken voor het uploaden of anderszins overbrengen of communiceren van door de wet verboden materiaal, zoals gewelddadig materiaal, lasterlijk materiaal of materiaal dat de persoonlijke of andere rechten van derden schendt;

- de Webshop te gebruiken zonder de werking ervan te verstoren, en met name door het gebruik van specifieke software of apparatuur;

- zich te onthouden van gedragingen zoals het rondsturen of plaatsen op de Webshop van ongevraagde commerciële informatie (spam);

- de Webshop te gebruiken zonder overlast voor andere Klanten en voor MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. te veroorzaken;

- gebruik te maken van alle inhoud die op de Webshop wordt geplaatst uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

 

IV. De procedure voor het sluiten van de Overeenkomst tot verkoop

1. Teneinde de Overeenkomst tot verkoop via de Webshop te sluiten, moet de Klant naar de website www.kicksmaniac.com gaan en daar de Goederen selecteren door de instructies te volgen op grond van de weergegeven berichten of de informatie die op de Website beschikbaar is.

2. De selectie van de door de Klant bestelde Goederen wordt gemaakt door ze toe te voegen aan het winkelmandje.

3. Tijdens het plaatsen van de Bestelling – tot aan het moment dat op de knop “Bestelling bevestigen” wordt geklikt – heeft de Klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de geselecteerde Goederen te wijzigen. Om dit te doen, moet de Klant de aanwijzingen volgen die op het scherm worden weergegeven alsook de informatie die op de Website beschikbaar is.

4. Nadat de Klant die gebruik maakt van de Webshop alle noodzakelijke gegevens heeft ingevoerd, zal een overzicht worden weergegeven van de geplaatste Bestelling. Het overzicht van de geplaatste Bestelling zal o.a. een beschrijving van de geselecteerde Goederen bevatten, alsook de totale prijs en alle andere kosten.

5. Teneinde de Bestelling te plaatsen, moet de Klant eerst akkoord gaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden, de persoonsgegevens verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop “Bestelling bevestigen” klikken.

6. De informatie omtrent de Goederen die op de webpagina's van de Webshop wordt weergegeven, vormt een aanbod in de zin van art. 66 van het Pools Burgerlijk Wetboek. Het plaatsen van een Bestelling door de Klant vormt een intentieverklaring van de Klant die direct leidt tot het aangaan van een Overeenkomst tot verkoop met MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
De Overeenkomst wordt beschouwd als afgesloten zodra de Bestelling van de Klant in het computersysteem van de Webshop belandt, op voorwaarde dat de Bestelling in overeenstemming is met de Algemene Voorwaarden.
Na sluiting van de Overeenkomst ontvangt de Klant een e-mailbericht met een bevestiging van alle belangrijke elementen van de Bestelling.

7. De Overeenkomst tot verkoop wordt in het Pools gesloten en de bepalingen ervan zijn in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

8. Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt, uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Bestelling is geplaatst.

9. Indien de Webshop een Bestelling niet kan leveren vanwege het feit dat het voorwerp van de Bestelling niet beschikbaar is, dan zal de Klant daar zo snel mogelijk, uiterlijk binnen dertig dagen nadat de Overeenkomst is gesloten, op de hoogte van worden gesteld en zal het volledige bedrag dat is betaald geretourneerd worden.

 

V. Levering

1. De levering van Goederen is beperkt tot Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Nederland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Letland, Duitsland, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Italië, Saudi-Arabië, Wit-Rusland, China, Hongkong, Iran, Japan, Zuid-Korea, Maleisië, Noorwegen, Rusland, Zwitserland, Taiwan, de VS, Verenigde Arabische Emiraten en geschiedt op het adres dat de Klant tijdens het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven.

2. De levering van de bestelde Goederen zal plaatsvinden via:

- Poczta Polska (de Poolse postdienst),

- DPD bezorgdienst,

- DHL bezorgdienst.

Klanten kunnen de bestelde Goederen ook persoonlijk ophalen bij onze winkel: Kicksmaniac.com, Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polen. Geopend van maandag tot en met zaterdag, tussen 10.30 en 17.30 uur. Alleen contante betaling is mogelijk.

De gedetailleerde kosten zijn in de sectie "VERZENDING" te vinden. De verzendkosten zullen bovendien tijdens het plaatsen van de Bestelling worden aangegeven.

3. De levertijd is 1-2 werkdagen in Polen en tot 4-5 werkdagen binnen de EU (via de DPD bezorgdienst). Buiten de EU bedraagt de levertijd 10-20 werkdagen (via Poczta Polska) en wordt gerekend vanaf de datum dat de Bestelling door de Klant wordt geplaatst.

4. Klanten hebben te allen tijde toegang tot deze Algemene Voorwaarden via de link die te vinden is op de startpagina van de website www.kicksmaniac.com en kunnen de Algemene Voorwaarden downloaden en afdrukken.

Het vastleggen, beveiligen en verstrekken van gegevens met betrekking tot de Bestelling en de Algemene Voorwaarden vindt plaats via de e-mail. Klanten kunnen hun eerdere Bestellingen bekijken via hun account, na inloggen.

VI. Prijzen en betaalmogelijkheden

1. De prijzen van de Goederen staan vermeld in EUR en omvatten alle componenten, inclusief BTW (met vermelding van het tarief), invoerrechten en alle andere componenten.

2. Klanten hebben de volgende betaalmogelijkheden:

- vooraf overboeking:

ING BANK ŚLĄSKI

IBAN: PL21 1050 1461 1000 0091 1496 1411

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

NOWOGRODZKA 2C

92-221 ŁÓDŹ (POLEN)

ONDER VERMELDING VAN HET BESTELNUMMER.

- betaling bij levering – aan de koerier bij aflevering

- contant indien de Klant de Goederen zelf komt ophalen bij onze winkel

 

VII. Ontbindingsrecht

Uitsluitend Klanten die Consumenten zijn, hebben het recht om binnen 14 dagen de Overeenkomst te ontbinden. In overeenstemming met art. 22 (1) van het Pools Burgerlijk Wetboek is een Consument een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

1. Ontbindingsrecht

U heeft het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen. De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet u ons (MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.,Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen, [email protected], Telefoon: +48 696127192) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om de Overeenkomst te ontbinden. U kunt hiertoe gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier: DOWNLOAD FORMULIER, maar dit is niet verplicht.

Om de ontbindingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

2. Gevolgen van ontbinding

Indien u de Overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te ontbinden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de Goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten terug te sturen naar of af te leveren op het onderstaande adres: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź (Polen), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van de ontbinding van de Overeenkomst. U voldoet aan deze deadline als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugsturen van de producten zult u zelf moeten betalen. U bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van uw behandeling van het product anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
 

VIII. Klachten over de Goederen

1. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. is als verkoper aansprakelijk jegens de Klant uit hoofde van de wettelijke garantie voor gebreken, in zoverre bepaald in het Pools Burgerlijk Wetboek, met name in art. 556 en art. 556[1]-556[3] van het Pools Burgerlijk Wetboek.

2. Alle klachten in verband met de schending van de wettelijke rechten van de Klant, of op grond van deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden verstuurd naar het volgende adres: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź (Polen), [email protected]. Kicksmaniac.com verbindt zich ertoe om binnen 14 dagen volgend op de klacht de Klant op de hoogte te stellen of de klacht gegrond is of niet.

Klanten kunnen gebruik maken van het bijgevoegde klachtenformulier: DOWNLOAD FORMULIER, maar dit is niet verplicht.

MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. is niet de fabrikant van de Goederen. Kicksmaniac.com is niet aansprakelijk uit hoofde van de fabrieksgarantie van de verkochte Goederen. De fabrikant kan aansprakelijk worden gehouden uit hoofde van de fabrieksgarantie van de verkochte Goederen onder de voorwaarden en voor de duur die in het garantiebewijs staan vermeld. Indien het garantiebewijs in een dergelijke mogelijkheid voorziet, dan kunnen Klanten hun claims die onder de garantie vallen rechtstreeks indienen bij een erkend servicecentrum, het adres waarvan in het garantiebewijs staat vermeld.

 

IX. Klachten op het gebied van elektronische dienstverlening

1. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Webshop zo goed mogelijk functioneert, voor zover dit mogelijk is op grond van de huidige technische kennis, en verbindt zich ertoe om eventuele onregelmatigheden die door de Klanten worden gemeld te verwijderen binnen een redelijke termijn.

2. Eventuele onregelmatigheden in verband met de werking van de Webshop kunnen door Klanten schriftelijk worden gemeld via het volgende adres: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź (Polen), [email protected] of via het contactformulier.

3. Klachten dienen de naam en achternaam van de Klant te bevatten, alsook het correspondentieadres, de aard en datum van de onregelmatigheden in verband met de werking van de Webshop.

4. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. verbindt zich ertoe om binnen 14 dagen volgend op de klacht de Klant op de hoogte te stellen of de klacht gegrond is of niet.
 

X. Slotbepalingen

1. Eventuele geschillen tussen MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. en de Klant, die tegelijkertijd een Consument is in de zin van art. 22[1] van het Pools Burgerlijk Wetboek, worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. Eventuele geschillen tussen MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. en de Klant, die tegelijkertijd een Consument is in de zin van art. 22[1] van het Pools Burgerlijk Wetboek, worden onderworpen aan de rechtbank die bevoegd is op basis van de zetel van MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o..

3. Op alle kwesties die niet door middel van de onderhavige Algemene Voorwaarden worden geregeld, zijn de voorschriften van het Pools Burgerlijk Wetboek van toepassing, de voorschriften van de Wet inzake elektronische dienstverlening en andere relevante bepalingen van de Poolse wetgeving.
 

XI. Onderhoud van schoeisel

Voordat schoenen voor de eerste maal gedragen worden, dient kennis te worden genomen van de informatie op de originele verpakking en op de labels van de schoenen. Daar staat alle informatie vermeld over de gebruikte materialen in de schoenen en hun onderhoud. Door schoenen goed te onderhouden, wordt hun levensduur verlengd.

Basisprincipes van schoenenonderhoud

1. Vuile schoenen moet altijd eerst gereinigd worden en pas daarna kunnen onderhoudsmiddelen worden aangebracht.

2. Schoenen mogen nooit gereinigd worden met oplosmiddelen, omdat deze de bovenste laag van natuurlijk leer en imitatieleer beschadigen.

3. Voor het reinigen van schoenen moet een zachte doek of spons met warm water gebruikt worden. Het oppervlak van de schoen moet gereinigd worden zonder dat de hele schoen nat wordt.

4. Natte schoenen nooit in de omgeving van een warmtebron laten drogen (kachels, radiatoren).

5. Schoenen moeten langzaam drogen bij kamertemperatuur en kunnen het best volgestopt worden met een vochtabsorberend materiaal, zoals een krant.

6. Het is belangrijk om schoenen regelmatig te wisselen en te ventileren.

7. De Koper moet zelf zorgen voor de binnenkant van de schoen (reiniging, vervanging van de voering, sokken of panty's aanpassen aan de kleur van de binnenvoering, omdat donkere schoenen kleur kunnen afgeven op lichte sokken).

8. Schoenen moeten altijd goed geveterd zijn. Slecht geveterde schoenen kunnen vervormen. Leer is een materiaal dat zich aanpast aan de vorm van de voet en het onjuist strikken van de schoenveters kan leiden tot vervorming van het leer en zelfs tot barsten.

9. Schoenen mogen nooit in de wasmachine worden gewassen.

Onderhoud van textiel schoenen

 1. Het gemak van het schoonmaken van textiel schoenen hangt grotendeels af van de gebruikte grondstoffen en het soort oppervlak van de textiele materialen.

2. Gladde materialen worden minder vuil dan ruwe en oneffen materialen. Materialen van synthetische textielvezels zijn het gemakkelijkst om te reinigen.

3. Textiel schoeisel moet worden gereinigd met een bevochtigde spons in lauw water met een zacht wasmiddel.

4. Textiel schoeisel mag niet in water worden ondergedompeld, omdat hierdoor de lijm los kan komen en dit ook kan leiden tot de delaminatie van de materialen in het lagensysteem, wat het schoeisel aanzienlijk verzwakt (de PU-schuim kan afbrokkelen, de lijm kan oplossen). 

5. Schoenen mogen nooit in de wasmachine worden gewassen. 

6. Schoenen moeten worden gedroogd in een geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen. 

Onderhoud van leren schoenen

1. Onderhoud van leer houdt in dat het leer beschermd moet worden tegen de schadelijke veranderingen die plaatsvinden in de structuur van leer, en met name tegen de schadelijke invloed van zweet op de natuurlijke vetten in leer.

2. Het beste onderhoudsmiddel dat tegenwoordig gekocht kan worden, is schoensmeer met bijenwas. Vooral de meer vettige schoensmeer is beter dan schoencrème. Deze is makkelijker te verspreiden op de schoen, geeft een uitstekende glans, is bestand tegen vocht en beschermt leren schoenen tegen water.

3. Wees voorzichtig met zelfglans schoenpoets. Deze kan op zacht leer, met een slecht gefixeerde kleur, verkleuring en vlekken veroorzaken. Het gebruik van zelfglans schoenpoets in het dagelijkse onderhoud van schoenen gedurende een lange periode leidt tot de vorming van een dikke laag schoenpoets op het oppervlak van het leer. Deze laag kan barsten en afbrokkelen, wat de indruk geeft dat het leer is gebarsten en beschadigd, en vaak beschadigt dit ook het leer zelf.

4. Voor gekleurd leer wordt het aanbevolen om gekleurde schoenpoets te gebruiken, dankzij welke de kleur van de schoen wordt versterkt en opgefrist.

5. Voor nieuwe afwerkingen van leer met een hoger vetgehalte wordt het gebruik van schoensmeer en onderhoudsmiddelen die terpentine en benzine bevatten, afgeraden. Dit kan verandering in de kleur en het uiterlijk van het leer veroorzaken.

6. Suède en nubuck schoenen mogen niet worden behandeld met schoensmeer. Suède en nubuck schoenen moeten worden gereinigd met een speciaal daarvoor bestemd borsteltje (verkrijgbaar in schoenenwinkels) of met een vochtig, goed uitgewrongen doekje. Geolied leer (pull-up) en veloursleer moeten worden verzorgd met onderhoudsmiddelen in de vorm van sprays bestemd voor dit type leer.

7. Schoenen mogen nooit in de wasmachine worden gewassen.

Onderhoud van imitatieleer

1. Schoenen van imitatieleer moet ook worden onderhouden.

2. Onderhoud van schoeisel van imitatieleer beschermt tegen het uitspoelen van de weekmakers uit de bovenlaag (oppervlaktelaag) van het kunstleer. Kunstleer kan met een droge of vochtige, zachte doek worden gereinigd.

3. Voor schoenen van imitatieleer moet schoenpoets op waterbasis gebruikt worden, zonder was en oplosmiddelen, die een verzorgende en antistatische werking heeft.

4. Voor het reinigen van schoenen van imitatieleer mogen geen agressieve oplosmiddelen worden gebruikt, zoals aceton, ethyl butyleen, ethylacetaat of benzine, omdat deze schade aan de coating kunnen veroorzaken.

5. Schoenen van suède kunstleer mogen uitsluitend met een vochtige spons gereinigd worden; vervolgens laten drogen.

6. Schoenen mogen nooit in de wasmachine worden gewassen.

De bovenstaande informatie is afkomstig van het Pools Centraal Laboratorium van de Schoenindustrie [Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego]