Gebruik
Geslacht
Schoenmaat
US UK EUR CM
Andere maat
Fabrikant
COLOR OF SHOES
KLEDINGKLEUR
Stof
Type
PRIJS VANAF:
FILTERS WISSEN
FILTER RESULTATEN

Ontbindingsrecht

Uitsluitend Klanten die Consumenten zijn, hebben het recht om binnen 14 dagen de Overeenkomst te ontbinden. In overeenstemming met art. 22 (1) van het Pools Burgerlijk Wetboek is een Consument een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

1. Ontbindingsrecht

U heeft het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen. De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet u ons (MISICO Sp. z o.o. Sp. k.,Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen, [email protected], Telefoon: +48 696127192) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om de Overeenkomst te ontbinden. U kunt hiertoe gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier: DOWNLOAD FORMULIER, maar dit is niet verplicht.

Om de ontbindingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

2. Gevolgen van ontbinding

Indien u de Overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te ontbinden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de Goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten terug te sturen naar of af te leveren op het onderstaande adres: MISICO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź (Polen), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van de ontbinding van de Overeenkomst. U voldoet aan deze deadline als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugsturen van de producten zult u zelf moeten betalen. U bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van uw behandeling van het product anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.